Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím týchto cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov.

Navštívili ste internetový portál Turnerov syndróm.

chromozomy

Je určený pre každého, kto chce získať informácie o tomto pomerne častom ochorení: pre rodičov dievčatka nesúceho Turnerov syndróm, pre dievčatá a ženy s Turnerovým syndrómom, pre ich rodiny, pedagógov, kamarátov, budúcich alebo súčasných životných partnerov. Je otvorený tiež pre lekárov, ktorí sa chcú poradiť alebo naopak uverejniť svoje vlastné skúsenosti.

Život s Turnerovým syndrómom môže prinášať najrôznejšie problémy, ktoré sa ale celkovo dajú úspešne riešiť. Dôležitá je pomoc nielen zdravotníkov, ale tiež širokého okolia a k tomu by mali prispieť i naše stránky.

Nájdete tu priamy kontakt na lekárov-špecialistov, ktorí sa pacientkám s Turnerovým syndrómom dlhodobo venujú. V rámci odbornej poradne budú odpovedať na Vaše dotazy. Zmyslom našich stránok je nielen poskytovať informácie na úrovni najnovších poznatkov modernej medicíny, ale súčasne dať možnosť aj ich užívateľom podeliť sa o svoje názory, pocity a pripomienky, ktoré budú užitočné pre všetkých, ktorí zdieľajú podobné problémy.

Nezabudneme Vás informovať o stretnutiach pacientiek a ich rodín, ale i o iných spoločenských a vzdelávacích akciách.

Autori odborných textov sú Doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., Doc.MUDr.Ľudmila Košťálová, CSc. a Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.. Autorom sekcie Možnosti otehotnenia je Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.