Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím týchto cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov.

Aké majú dievčatá s Turnerovým syndrómom duševné schopnosti?

Porovnaním duševných schopností dievčat s Turnerovým syndrómom s ich sestrami sa zistilo, že sú intelektovo úplne porovnateľné. Tým bol vyvrátený dávny predsudok o znížených duševných schopnostiach pri Turnerovom syndróme.

Dievčatá s Turnerovým syndrómom dosahujú pri testoch inteligencie lepšie výsledky v slovnej (verbálnej) zložke ako v úlohách neverbálnych (písaných, kreslených či matematických). Ich slabšou stránkou môže byť nesústredenosť a trochu horšia priestorová predstavivosť potrebná práve pri riešení matematických zadaní.

Ako prospievajú v škole?

Väčšina dievčat s Turnerovým syndrómom je v škole úspešná. Rovnako ako medzi inými deťmi sú aj medzi nimi žiačky nadpriemerné, priemerné i podpriemerné.

Pre rad z nich sú však niektoré znaky spoločné: často sa naučia čítať skôr ako ostatné deti, ale vek, kedy začnú písať, býva naopak o niečo neskorší. Určitou slabosťou môže byť riešenie úloh spojených s priestorovou predstavivosťou, predovšetkým matematických a geometrických. Učitelia by o tom mali byť informovaní. Nemali by však dievča podceňovať a vedome na ne klásť menšie nároky než na ostatných.

Aké majú vzťahy so spolužiakmi?

Pre svoju ústretovú povahu mávajú dievčatá s Turnerovým syndrómom v škole i mimo nej rad priateľov a bývajú medzi spolužiačkami veľmi obľúbené.

Sú pre ne typické niektoré povahové vlastnosti?

K typickým povahovým rysom dievčat s Turnerovým syndrómom patrí otvorenosť, usilovnosť až horlivosť, svedomitosť, nepodliehanie náladám. Dievčatá s Turnerovým syndrómom majú zmysel pre poriadok a veľmi dbajú o svoj vzhľad, čo sa prejavuje starostlivosťou v obliekaní, úprave vlasov, či tváre.

Určitá nezrelosť v citovej oblasti môže dievča s Turnerovým syndrómom sprevádzať detstvom i dospievaním. Stáva sa "dospelou" o niečo neskôr ako jej spolužiačky. Niekedy aj preto, že ju rodina a okolie považujú za mladšiu, než v skutočnosti je (predovšetkým kvôli menšej postave), a snaží sa ju dlhšie "ochraňovať". Tento prístup neprospieva rozvoju sebavedomia, spomaľuje citové vyzrievanie, zvyšuje závislosť dievčaťa na rodine a tým ju najmä v rokoch dospievania trochu izoluje od rovesníkov a priraďuje k deťom vekovo mladším. Dievčaťu s Turnerovým syndrómom pomôže, ak sa k nej rodina, učitelia i kamaráti správajú primerane na úrovni jej veku a nie jej výšky. To sa týka aj obliekania, zapojenia sa do mimoškolských aktivít, vyžadovania určitej miery zodpovednosti za vykonané úlohy a podobne.

V poslednej dobe sa vďaka liečbe rastovým hormónom, ktorý výšku dievčat zlepšuje, s týmito problémami takmer nestretávame. Majú ich predovšetkým tie dievčatá, u ktorých sa Turnerov syndróm zistil neskoro, alebo tie, u ktorých liečba rastovým hormónom nebola zahájená.