Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím týchto cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov.

Rastový hormón

V minulosti bola malá výška neodvratným osudom každého dievčaťa a ženy s Turnerovým syndrómom. Až koncom osemdesiatych rokov 20. storočia sa objavili prvé sľubné správy, ktoré naznačovali, že liečebné podávanie rastového hormónu vo zvýšených dávkach dokáže nízku vnímavosť dlhých kostí k rastovému hormónu aspoň čiastočne prekonať. K vlastnému rastovému hormónu sa tak začal pridávať ďalší rastový hormón ako liek.

Rastový hormón sa podáva dievčatám s Turnerovým syndrómom viac ako 20 rokov, a tak sa dá s určitosťou tvrdiť, že liečba skutočne pomáha. Nedokáže síce úplne odstrániť rastovú poruchu, vie ju však podstatne zmierniť a umožní väčšine dievčat dosiahnuť na prahu dospelosti spoločensky prijateľnú telesnú výšku. Od roku 1991, kedy bola v Českej republike začatá liečba rastovým hormónom u dievčat s Turnerovým syndrómom, ho dostalo viac ako 300 dievčat (vo svete sú ich už tisíce). Každý rok liečby trochu pomôže, ale len dlhodobá, niekoľko rokov trvajúca liečba prináša najväčší úžitok. Čím skôr je liečba zahájená, tým lepší je jej výsledok. V Českej republike sa zvyčajne začína okolo troch rokov veku. To je obdobie, kedy telesná výška dievčatiek začína významne zaostávať. Rastový hormón naopak neodporúčame u takmer dospelých dievčat, ktoré majú len nepatrne otvorené rastové štrbiny. To zistí lekár z röntgenovej snímky ich zápästia, kedy určí presne kostný vek. Všeobecne platí, že ak začneme liečiť rastovým hormónom pred 10. rokom veku, je veľmi pravdepodobný výškový zisk v dospelosti minimálne o 10 centimetrov.

Liečenie rastovým hormónom je pomerne náročné. Vykonáva sa na vybraných detských klinikách, ktoré majú s touto liečbou dostatok skúseností (Lekári-centrá). O odoslanie ku špecialistovi, ktorý sa liečbou rastovým hormónom zaoberá, môžete požiadať svojho detského lekára.

Ako liečba prebieha

Rastový hormón sa podáva v injekciách. Ide totiž o látku bielkovinovej povahy, ktorú by pri podávaní v tabletách, kvapkách alebo v sirupe narušili tráviace šťavy v zažívacom ústrojenstve a do krvi by prechádzali len jej neúčinné zvyšky. Preto je pri liečení nutné zažívacie ústrojenstvo obísť. Injekcie s rastovým hormónom sa pichajú podkožne pomocou špeciálnych aplikačných pier a veľmi tenkých ihiel (mikroihiel), ktorých vpich je prakticky bezbolestný. Tento spôsob podania injekcií sa ľahko naučí každý človek. Rodičia aj staršie dievčatá sami získajú čoskoro v podávaní injekcií takú zručnosť, že pichnutie pre nich nie je o nič väčším problémom, ako vyčistenie zubov. Aby totiž telo malo z rastového hormónu najväčší úžitok, je nutné, aby ho dostávalo každý deň. Najvhodnejšia doba pre injekciu je večer pred spaním, pretože u každého dieťaťa sa rastový hormón v tele najviac tvorí v prvých hodinách po zaspaní a injekciou pred spaním sa darí verne napodobniť prirodzený rytmus pôsobenia rastového hormónu. Navyše večer pred spaním je pre injekciu dostatok pokoja a ak sa stane súčasťou každodenných večerných úkonov, nebude sa na ňu zabúdať.

Liečba rastovým hormónom je u dievčat s Turnerovým syndrómom vždy dobrovoľná. Rozhodnutie o začatí liečenia je spoločným záverom rodičov a lekára. Rodičia by mali byť pred svojím rozhodnutím vždy podrobne informovaní. Mali by pochopiť zákonitosti rastu u dievčat s Turnerovým syndrómom a mali by vedieť, že ak nie je rastová porucha ešte nápadná v predškolskom veku, môže byť oveľa nápadnejšia neskôr, napríklad v dvanástich rokoch. Odloženie liečby však medzitým nepríjemne skráti dobu, po ktorú je schopné dievča ešte rásť, a celkový účinok liečenia už nebude ideálny. Lekár by mal rodičov vždy oboznámiť s konkrétnou predpoveďou dospelej výšky ich dcéry. Predpoveď nemusí byť úplne presná, ale pre základnú orientáciu pomôže.

Zo skúsenosti vieme, že väčšina rodičov sa pre liečenie rastovým hormónom rozhodne. Niekedy zmysel liečenia zvažujú rodičia vysokého vzrastu, ktorých dcéra s Turnerovým syndrómom má vďaka tomu šancu vyrásť bez liečby do výšky až 158 cm. Rodičia môžu považovať túto výšku v dospelosti za dostatočnú. I také dievča však v prípade liečby rastovým hormónom vyrastie viac.

Vedľajšie účinky liečby

Rastový hormón sa vyrába pomocou špeciálnej metódy, ktorej výsledkom je látka úplne zhodná s vlastným rastovým hormónom. Z tohto hľadiska je liečenie bezpečné. Určitý problém môže predstavovať skutočnosť, že podávame väčšie množstvo rastového hormónu, než je pre ľudské telo obvyklé. Zvýšené množstvo rastového hormónu skutočne môže prinášať niektoré vedľajšie prejavy. Zo skúsenosti s tisíckami dievčat liečených do súčasnosti na celom svete je možné usúdiť, že tieto vedľajšie prejavy nie sú nebezpečné a nevedú k nutnosti prerušiť liečenie. Jedným z možných vedľajších prejavov liečby rastovým hormónom je zadržiavanie väčšieho množstva vody v tele. To väčšinou nevedie k ťažkostiam. Ak však dievčatko malo po narodení opuchy členkov, prípadne aj rúk (lymfedémy), môže sa náznak opuchov po začatí liečby opäť objaviť. Len ojedinele však robí väčšie problémy.

Pri liečení rastovým hormónom je tiež nutné sledovať udržiavanie hladiny krvného cukru (glykémie). Zodpovednosť za pravidelné kontroly v tomto smere preberá váš lekár. Dievčatá s Turnerovým syndrómom sa totiž rodia s trochu zvýšeným sklonom pre vznik cukrovky a u niektorých sa mierna forma cukrovky skutočne v dospelosti prejaví. O rastovom hormóne je známe, že môže v niektorých prípadoch sklon k vzniku cukrovky posilniť. Spočiatku sme preto všetky dievčatá s Turnerovým syndrómom pri liečení rastovým hormónom mimoriadne pozorne sledovali. Skúsenosti sú však povzbudzujúce. Ani u nás, ani v iných krajinách nebol pozorovaný zvýšený výskyt cukrovky pri liečení rastovým hormónom.

Výnimočne sa môžu na začiatku liečby objaviť bolesti hlavy a poruchy videnia. Z tohto dôvodu sa odporúča zhruba o 4-6 týždňov od začatia liečby vyšetrenie u očného lekára. V prípade nálezu tzv „kongescie“ na očnom pozadí je doporučené na krátku dobu liečbu prerušiť a začať v časovom odstupe menšou dávkou, ktorá sa bude postupne zvyšovať až do dávky pôvodnej.

Liečba rastovým hormónom u dievčat s Turnerovým syndrómom je teda podľa doterajších skúseností nielen účinná, ale aj bezpečná (Objednať brožúrku "Najčastejšie otázky a odpovede pri liečbe rastovým hormónom.").