Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím týchto cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov.

Rast

Zatiaľ čo ostatné príznaky nemusí mať dievča s Turnerovým syndrómom prítomné alebo môžu byť len nenápadne vyjadrené, k zákonitým spoločným prejavom patrí oneskorenie v raste. Dievčatká s Turnerovým syndrómom sa rodia už drobnejšie vzhľadom k termínu pôrodu. Počas detstva rastú čoraz pomalšie ako ostatné dievčatá a s pribúdajúcim vekom sa výškový rozdiel zvýrazňuje. Už pri nástupe do prvej triedy sú dievčatá s Turnerovým syndrómom v priemere o 17 cm menšie ako ostatné rovnako staré dievčatá. Na prahu dospelosti dorastajú mladé ženy s Turnerovým syndrómom, pokiaľ nie sú liečené, do priemernej výšky 146 cm. To je presne o 20 cm menej, ako je priemerná dospelá výška mladých slovenských žien. Ak má dievča s Turnerovým syndrómom vysokých rodičov, môže vyrásť do výšky až 158 cm a nebude sa teda vzrastom líšiť od drobných dievčat bez Turnerovho syndrómu. Ak by však Turnerov syndróm nemalo, dorástlo by takéto dievča až do výšky 178 cm. Naopak, dcéra malých rodičov, ktorá má Turnerov syndróm, môže dosiahnuť v niektorých prípadoch výšku v dospelosti len 134 cm (namiesto 154 cm, ak by Turnerov syndróm nemala).

Percentilový graf telesnej výšky.

Percentilový graf tělesné výšky

Graf 1. Výška neliečených dievčat s Turnerovým syndrómom od dvoch do dvadsiatich rokov v porovnaní s ostatnými dievčatami. Tieňovaná plocha predstavuje výšku, ktorú dosahujú v príslušnom veku dievčatá, ktoré Turnerov syndróm nemajú. Hrubá čiara ukazuje priemernú výšku neliečených dievčat s Turnerovým syndrómom, okolité čiary vymedzujú pásma ich podpriemerného a nadpriemerného rastu. Stredná výška mladých dospelých dievčat činí 166 cm, pri neliečenom Turnerovom syndróme ale len 146 cm. Najvyššie neliečené dievčatá s Turnerovým syndrómom môžu dosiahnuť len dolné normálne pásmo telesnej výšky (upravené podľa Rank, MB et al., Eur.J.Pediatr., 141: 81-8) 

Príčine malého vzrastu dievčat s Turnerovým syndrómom stále ešte dobre nerozumieme. Je pravdepodobné, že sa na ňom podieľa chýbanie génov, ktoré sa nachádzajú na ženskom pohlavnom chromozóme. Bolo preukázané, že sa v tele týchto dievčat tvorí normálne množstvo rastového hormónu, ale to nestačí zabezpečiť normálny rast. Príčinou je odlišná vnímavosť dlhých kostí končatín k rastovému hormónu.