Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím týchto cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov.

Srdce a cievy

Vrodené chyby srdca a veľkých ciev sú u pacientiek s Turnerovým syndrómom častejšie než u iných detí a sú viac viazané na karyotyp 45, X. K najčastejším patrí zúženie srdcovnice (tzv. koarktácia aorty). Menej časté je odchylné utváranie chlopní srdcovnice.

Srdcová chyba môže byť zistená i v období pred narodením pomocou podrobného ultrasonografického vyšetrenia plodu. Len výnimočne je tak vážna, že sa prejaví zmenou stavu novorodeného dievčatka už v prvých dňoch života. Väčšinou býva zistená až pri cielenom preventívnom kardiologickom vyšetrení. To by sa malo uskutočniť ihneď po zistení, že dievčatko má Turnerov syndróm. Zahŕňa tiež zmeranie krvného tlaku na horných aj na dolných končatinách, EKG (elektrokardiografiu), ultrazvuk (ten sa v tomto prípade nazýva echokardiografia). Kardiologické kontroly by sa mali vykonávať pravidelne približne raz za rok u dievčat s tzv vyšším rizikom (vysoký krvný tlak, nadváha). Patrí k nim okrem uvedenej echokardiografie aj vyšetrenie EKG (elektrokardiograf) a v poslednej dobe sa odporúča aspoň raz vykonať špeciálnu zobrazovaciu metódu - magnetickú rezonanciu srdca a veľkých ciev. Toto vyšetrenie je doporučované predovšetkým u tých dievčat s Turnerovým syndrómom, u ktorých je echokardiografický nález málo preukazný a/alebo patrí do už spomínanej "rizikovej skupiny". Určite by mala byť vykonaná pri odovzdávaní pacientky do ordinácie pre dospelých a vždy pred plánovaným tehotenstvom.

Častým príznakom sprevádzajúcim Turnerov syndróm je zvýšenie krvného tlaku (hypertenzia). Postihuje štvrtinu pacientiek už v detstve a v dospelosti je hypertenzia prítomná ešte častejšie (u 50% žien). Pravidelné meranie krvného tlaku je u pacientky samozrejmosťou pri každej návšteve lekára. V prípade opakovaného zvýšenia krvného tlaku odporúča kardiológ jeho 24-hodinové meranie. Hypertenzia sa musí liečiť, pretože môže spôsobiť závažné komplikácie, ako je napr. výdutina srdcovnice.